Početak izgradnje veštačke staze za divlje vode na Adi Ciganliji, predviđene za trke kajaka i kanua u disciplini slalom, kao i za rafting, najavljen je za ovu godinu, pa bi prestonica Srbije već iduće sezone mogla da postane novi regionalni centar za treniranje ovih sportova, kao i za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja! Prema predstavljenom projektu preduzeća „BG INVEST“, nova sportska atrakcija “Whitewater Arena” nalaziće se u pošumljenoj zoni koja se naslanja na malo jezero “Ada Safari”, nedaleko od Čukaričkog rukavca. 

Objekat, predračunske vrednosti od oko četiri miliona evra, projektovan je tako da ispunjava olimpijske norme (dužina, visina, nagib i brzina vodenog toka za trke), a predviđa se da će biti korišćen, kako od strane lokalnih takmičara i rekreativaca, tako i od strane inostranih reprezentacija. Budući da će se uklapati u prirodni ambijent Ade Ciganlije, projektom nije predviđeno odvajanje sportskog kompleksa od ostalih delova popularnog beogradskog izletišta u vidu fizičke prepreke (ograde). Samu veslačku stazu istovremeno će moći da koristi 50 sportista, a sastojaće se iz dva dela – takmičarskog (dužine 225 metara) i amaterskog (dužine 200 metara). Na određenim mestima postojaće proširenja za odmor, sa stepenicama za izlazak iz vodenog korita, tako da se veslači mogu vratiti na željenu polaznu tačku.

Jedinstveni arhitektonski entitet činiće nekoliko funkcionalnih celina, koje se mogu razložiti na dva vodena ogledala, na visinskom rastojanju od 5 metara, i elemente koji ih povezuju: 1) samu vodenu stazu, 2) pumpe – kojima se voda dovodi iz nižeg u više jezero i 3) eskalator – kojim kajakaši u svojim čamcima prelaze pomenutu visinsku razliku i dolaze na mesto početka staze.

Osim proširenja sportsko-rekreativne i turističke ponude, ciljevi projekta jesu i unapređenje zapuštenog dela Ade Ciganlije, mogućnost formiranja sistema za prečišćavanje Čukaričkog rukavca, ali i poboljšanje uslova za rad veslačkih klubova. Osim toga, doprineće u stvaranju novog sporta, kako na Adi Ciganliji tako i u celom gradu, a zainteresovani kajakaški i veslački klubovi dobiće mogućnost za proširenje svojih aktivnosti na treniranje kajak i kanu slaloma.