Zakon o sportu 2016.

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu 2014

Akcioni plan za sprovodjenje Strategije razvoja sporta 2014-2018

Strategijа razvoja sporta 2014-2018

Pravilnik o sportskim granama od posebnog znacaja 2016

Pravilnik o nacionalnoj kateogrizaciji spotova 2017

Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim Savezima-za-sportske-grane i oblasti sporta u Republici Srbiji 2016

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa 2016

Pravilnik o stipendiranju sportista 2012

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti 2017

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama 2016

Pravilnik o knjizi clanova sportskih udruzenja drustava i saveza 2018

Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja Jedinstvene evidencije udruzenja organizacija i preduzetnika u oblasti sporta 2017

Pravilnik o strucnom sportskom ispitu 2017