Zakon o sportu 2016.

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu 2014

Akcioni plan za sprovodjenje Strategije razvoja sporta 2014-2018

Strategijа razvoja sporta 2014-2018

Pravilnik o sportskim granama od posebnog znacaja 2016

Pravilnik o nacionalnoj kateogrizaciji spotova 2017

Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u RS 2018

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa 2016

Pravilnik o stipendiranju sportista 2012

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti 2017

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama 2016

Pravilnik o knjizi clanova sportskih udruzenja drustava i saveza 2018

Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja Jedinstvene evidencije udruzenja organizacija i preduzetnika u oblasti sporta 2017

Pravilnik o strucnom sportskom ispitu 2018

Pravilik o sportskim granama i oblastima sporta u RS i spotskim disciplinama 2018

Pravilnik o podnošenju izveštaja o odobrenim i realizovanim programima i projektima 2017 

Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta 2017

Pravilnik o evidencijama koje vode akreditovane školske ustanove i ogranizacije 2020

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu 2020

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka 2020

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista 2012

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih strucnjaka 2013