Reprezentacija Srbije – mirne vode – sprint

Plan i Program rada 2020-2024.

Kriterijumi za ulazak u seniorsku selekciju

Kriterijumi za ulazak u juniorsku i ml. seniorsku selekciju

Kriterijumi za ulazak u kadetsku selekciju

Reprezentacija Srbije – divlje vode – slalom

Kriterijumi i norme – slalom

Reprezentacija Srbije – divlje vode – spust

Kriterijumi i norme -spust