Reprezentacija Srbije – mirne vode – sprint

Kriterijumi za ulazak u nacionalne selekcije u sprintu za 2017.godinu

Reprezentacija Srbije – divlje vode – slalom

Plan i program rada za reprezentaciju u slalomu za 2017. godinu
Norme za izbor reprezentacije u slalomu za 2017. godinu
Kriterijumi za izbor reprezentacije u slalomu za 2017. godinu

Reprezentacija Srbije – divlje vode – spust

Norme, kriterijumi i plan rada za ulazak u nacionalne selekcije u spustu za 2017.godinu