Reprezentacija Srbije – mirne vode – sprint

 Plan rada za reprezentaciju u sprintu za 2018. godinu

Reprezentacija Srbije – divlje vode – slalom

Plan rada za reprezentaciju u slalomu za 2018. godinu

Reprezentacija Srbije – divlje vode – spust

Plan rada reprezentacije u spustu za 2018 godinu