Reprezentacija Srbije – mirne vode – sprint

Plan i Program rada 2020-2024.

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U SENIORSKU SELEKCIJU ZA 2020.g

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U JUN I U23 SELEKCIJU ZA 2020.g

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U KADETSKU SELEKCIJU ZA 2020.g 

Reprezentacija Srbije – divlje vode – slalom

Kriterijumi i norme za nacionalne selekcije u slalomu za 2019.g.

Reprezentacija Srbije – divlje vode – spust

Kriterijumi i norme za nacionalne selekcije u spustu za 2019.g.