Reprezentacija Srbije – mirne vode – sprint

Plan i Program rada 2020-2024.

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U SENIORSKU SELEKCIJU ZA 2020.g

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U JUN I U23 SELEKCIJU ZA 2020.g

KRITERIJUMI ZA ULAZAK U KADETSKU SELEKCIJU ZA 2020.g 

Reprezentacija Srbije – divlje vode – slalom

Reprezentacija Srbije – divlje vode – spust