Javna nabavka 1/2020

„Suplementacija“

JN 1-2020 poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JN 1 – 2020

Odluka o dodeli ugovora Jn 1-2020

Javna nabavka 2/2020

„Takmičarski čamci i oprema“

Javna nabavka 3/2020

„Sportska oprema“

Javna nabavka 4/2020

„Kampovi za perspektivne sportiste“

Javna nabavka 5/2020

„Agencijske usluge“

Javna nabavka 6/2020

„Kajakaški ergometri“