ARHIVA

Javna nabavka 4/2018

„Ishrana sportista u regatnom centru za vreme realizacije EP-a u Beogradu“

Jn 4-2018 poziv za podnošenje ponuda

Jn 4-2018 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 4-2018

Obavestenje o zakljucenomUgovoru Jn 4-2018-1

Javna nabavka 8/2018

„Transport učesnika  tokom održavanja  EP-a u Beogradu“

Jn 8-2018 poziv za podnošenje ponuda

Jn 8-2018 konkursna dokumencija

Odluka o dodeli ugovora Jn 8-2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru Jn 8-2018 partija 1

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru Jn 8-2018 partija 2

Javna nabavka 1/2019

„Suplementacija“

JN 1-2019 poziv za podnošenje ponuda

JN 1 – 2019 konkursna

Odluka o dodeli ugovora Jn 1-2019-1

Obavestenje о zakljucenom ugovoru partija 1 Jn 1-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru partija 2 Jn 1-2019

Javna nabavka 2/2019

„Takmičarski čamci i oprema“

JN 2-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 2-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 2-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 2-2019

Javna nabavka 3/2019

„Vesla“

JN 3-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 3-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 3-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 3-2019

Javna nabavka 4/2019

„Sportska oprema“

JN 4-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 4-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 4-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 4-2019

Javna nabavka 5/2019

„Kampovi za perspektivne sportiste“

JN 5-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 5-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JN 5-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 1

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 2

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 3

Javna nabavka 6/2019

„Agencijske usluge“

Jn 6-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 6-2019 konkursna dokumentacija

Obaveštenje broj 1 Jn 6-2019

I Izmena konkursne dokumentacije Jn 6-2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Jn 6-2019

Odluka o dodeli ugovora Jn 6-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 6-2019