Javna nabavka 1/2019

„Suplementacija“

JN 1-2019 poziv za podnošenje ponuda

JN 1 – 2019 konkursna

Odluka o dodeli ugovora Jn 1-2019-1

Obavestenje о zakljucenom ugovoru partija 1 Jn 1-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru partija 2 Jn 1-2019

Javna nabavka 2/2019

„Takmičarski čamci i oprema“

JN 2-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 2-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 2-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 2-2019

Javna nabavka 3/2019

„Vesla“

JN 3-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 3-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 3-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 3-2019

Javna nabavka 4/2019

„Sportska oprema“

JN 4-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 4-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Jn 4-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 4-2019

Javna nabavka 5/2019

„Kampovi za perspektivne sportiste“

JN 5-2019 poziv za podnošenje ponuda

Jn 5-2019 konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JN 5-2019

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 1

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 2

Obavestenje о zakljucenom ugovoru Jn 5-2019 partija 3