Kajak i kanu je jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji.
Kajakaški savez Jugoslavije nastao je 1930. godine, a na svetskim prvenstvima učestvuje od 1932. godine.

Na olimpijskim igrama učestvuje od 1936. godine. Kajakaši iz Srbije do sada su osvojili 51 medalju na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima.

Na Olimpijskim igrama osvojene su tri zlatne i četiri srebrne medalje.
U Beogradu je organizovano pet svetskih prvenstava.

Kajakaški savez Srbije osnovan je 1953. godine.

U proteklih 50 godina izrastao je u modernu organizaciju koja broji preko trideset članova.

Mi kajakaši imamo puno razloga da budemo zadovoljni, čak ponosni, na naše rezultate ostvarene u proteklim  godinama. Ovi rezultati nisu došli slučajno, oni su plod dobrog odnosa naše države prema sportu koji mi vidimo kroz našu saradnju sa Upravom za sport, zatim, dobre organizacije našeg saveza i nasleđa dosadašnje uspešnosti naših takmičara na najvećim međunarodnim tekmičenjima, pre svega evropskim, svetskim i olimpijskim igrama.

Pored takmičarskog sporta, Kajakaški savez Srbije aktivno učestvuje i u turističko-rekreativnim manifestacijama na vodi. Tu je poznata i popularna Turistička dunavska regata – TID, Veseli spust, koji organizuje KK „Ibar“ iz Kraljeva, u kojem učestvuje 2500 do 3000 učesnika, Eko Drinska regata i druge.

Struktura Saveza

Najviši organ Saveza je Skupština i sačinjavaju je po jedan predstavnik svake članice Saveza.

Upravni odbor je organ upravljanja Savezom.

Predsednik Saveza je ujedno i predsednik Skupštine i Upravnog odbora.