Redovna Skupština Kajakaškog saveza Srbije održana je na Adi Ciganliji.

Sednicom ovogodišnje Redovne Skupštine predsedavao je predsednik Kajakaškog saveza Srbije, Mirko Nišović, dok su u radno predsedništvo izabrani Predrag Basarić i Trifun Stanković, dok su u verifikacionoj komisiju izabrani Slaviša Stajović, Miroslav Granžan i Jova Lazarević.

 

 

Skupština je razmatrala dnevni red koji je sadržao devet tačaka:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine
2. Izveštaj Verifikacione komisije
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Saveza između dve sednice Skupštine
5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog i revizorskog izveštaja i Završnog računa za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o radu i poslovanju Saveza za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju predloga finansijskog plana Saveza za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju predloga programa rada Saveza za 2019. godinu
9. Razno

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Pre sednice Skupštine održana je i sednica Upravnog Odbora.