2021 52ND ILINDENSKI CANOE SLALOM IKAS – IZBORNO TAKMIČENJE za sve kategorije

Datum: 10.04.2021 - 11.04.2021
Lokacija: Skoplje (MKD)